HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TH&THCS HƯỚNG VIỆT TRONG THỜI KỲ DỊCH BỆNH COVID-19

Thực hiện công văn số 112/PGDĐT-CNH ngày 6 tháng 3 năm 2020 của Phòng GD&ĐT Hướng Hóa về việc phòng chống dịch bệnh Covid–19 và các văn bản hướng dẫn của các cấp trước đó; Trường TH&THCS đã tổ chức các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhà trường kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn của các cấp đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Vệ sinh trường lớp, khử trùng tất cả các phòng học, khuôn viên nhà trường, hay phát quang bụi rậm trong khuôn viên trường.

Hoạt động vệ sinh, khử trùng các phòng học hay khuôn viên nhà trường được tổ chức thường xuyên, hằng ngày, hằng tuần.

Chuyên môn, giáo viên nhà trường đã xây dựng kế hoạch, hệ thống câu hỏi bài tập hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà.

 

 

 

Giáo viên đã về đến tận gia đình hướng dẫn các em học tập chu đáo. Tuyên truyền học sinh, phụ huynh biết giữ gìn vệ sinh, chăm sóc sức khỏe, … được nhà trường quan tâm và thực hiện đầy đủ.

Tất cả các hoạt động trên đều mong muốn dịch bệnh Covid-19 nhanh được đẩy lùi và các em học sinh sớm được trở lại trường một cách an toàn.

                                                                 Thúy Phụng