Ghi nhận kết quả học tập va rèn luyện của học sinh trong năm hoc, Liên đội trường TH&THCS Hướng Việt tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2017 - 2018