TẤT CẢ CÁC MÔN GIẢNG DẠY ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH GỒM: LÝ 6A,7A,7B,8A,9A; CÔNG NGHỆ 7B,8A,9A; TOÁN 6A