Thực hiện theo công văn của phòng GD-ĐT Hướng Hóa về việc tập huấn " NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG" tại Trường THCS Khe Sanh vào 02 ngày (08,09/10/2019).

Sau khi tham dự và tiếp thu những nội dung của lớp tập huấn "NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG". Vào lúc 14h, ngày 16/10/2019. Đ/c Trịnh Đình Doanh ; Đ/c Phan Thành Hưng lên lớp triển khai lại cho toàn bộ giáo viên bậc THCS trong nhà trường

Đ/c Trịnh Đình Doanh phó hiệu trưởng chuyên môn triển khai nội dung

Tại buổi tập huấn các đồng chí đã triển khai lại nội dung trong tài liệu và đưa ra các bài tập để giáo viên tự tìm hiểu. Với mục tiêu của buổi tập huấn là:

- Hiểu mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá đề tài NCKHSPƯD

- Biết cách sử dụng công cụ đánh giá để tự đánh giá kết quả NC đề tài của mình và đánh giá đề tài NC của đồng nghiệp.

- Biết cách tổ chức đánh giá đề tài NCKHSPƯD

Trong buổi tập huấn các giáo viên phải thực hiện được việc lựa chòn đề tài phù hợp với các yếu tố trên cơ sở tìm hiểu thực trạng cho đối tượng, tìm giải pháp thay thế. Tiến hành đặt tên đề tài. Tên đề tài cần cụ thể các thông tin sau:

        + Biện pháp tác động.

        + Địa chỉ tác động.

        + Kết quả dự kiến.

        + Đối tượng tác động.

Đ/c Trịnh Đình Doanh và Đ/c Phan Thành Hưng cùng kết hợp trong buổi tập huấn

Trong buổi tập huấn các giáo viên thực hiện lại "BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA NHÓM ĐỐI CHỨNG THANG ĐO THÁI ĐỘ" trong máy tính cá nhân do đ/c Phan Thành Hưng hướng dẫn. Xác định được đâu là dữ liệu đáng tin cậy và đâu là dữ liệu không đáng tin cậy.

Đ/c Phan Thành Hưng hướng dẫn cách tính "BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA NHÓM ĐỐI CHỨNG THANG ĐO THÁI ĐỘ"

Kế hoạch tập huấn được diễn ra trong một buổi nhưng đa số giáo viên đều chăm chú lắng nghe và thực hiện nghiêm túc các nội dung, vì vậy đã nắm được cơ bản về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và đã thực hiện đưa ra các đề tài đúng theo nội dung, đầy đủ theo 4 ý trên, nắm được cách xác định dữ liệu trong bảng điểm kiểm tra nhóm đối chứng đo thái độ./.

                                                                                                                        Công Minh